Hei,

olen 34-vuotias työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri.

Olen ehdolla vuoden 2022 aluevaaleissa Pohjois-Savossa.

Muuta lupausta en anna kuin puolustaa suomalaista terveydenhuoltoa.

Sitä täytyy puolustaa, koska se on uhattuna. Hyvinvointialue-uudistus laajentaa kyllä rahoituspohjaa ja mahdollistaa sote-palveluiden integraatiota nykytilaa paremmin, mutta saavutettuun hyötyyn nähden riskit ovat liian suuret. Rahaa ei yhtäkkisesti ilmesty tyhjästä vain lisää. Uudistuksessa ei vähene yhtäkään julkisen sektorin toimea, mikä kaventaisi verorahoituksen kestävyysvajetta, syntyy vain uusi poliittinen kerros mikä vie lisää rahaa.

Lääkärintyössä pyrin tekemään vain yhden tai muutaman muutoksen, jotta pystyn arvioimaan noiden merkitystä kokonaisuudelle. Pelkästään sote-uudistuksessa toteutettavan palkkaharmonisoinnin hintalappu lienee noin 500 miljoonaa euroa ja tämä on vain yksi esimerkki ennakoimattomista kuluista, joihin ei ole osattu varautua.

Samalla vasemmistohallitus on ajanut terveydenhuoltolakiin muutoksen 7 päivän hoitotakuusta. Asiantuntevat tahot ottivat lausunnossaan lakiin kantaa mm. seuraavasti:

”Suurin este hoitotakuun toteutumiselle on sen täysin epärealistinen aikataulu. Nykyinen ehdotus pitää tärkeämpänä sitä, että potilas pääsee lääkäriin nopeasti kuin, että lääkärillä olisi mahdollisuus tehdä työnsä kunnolla. Vaatimus nopeasta pääsystä vaikeuttaa hoidon jatkuvuutta, ja siten laskee hoidon laatua ja lisää hoidon kokonaiskustannuksia.”

-Suomen Yleislääkärit GPF ry

”Ottaen huomioon, että päivystyksellinen hoidon tarpeen arviointi ja hoito toteutetaan joka tapauksessa, niin emme näe perusteita sille, että kiireettömän hoidon hoitotakuu olisi 7vrk:tta vaan 14vrk:tta riittäisi, joka olisi laadukkaammin toteutettavissa perusterveydenhuollon avovastaanotolla. Tämä myös mahdollistaisi paremmin potilas-lääkärisuhteen hoidon jatkuvuuden. Viikon hoitotakuu todennäköisesti tuottaa ylimääräisiä kustannuksia, koska hoidon jatkuvuuden takaaminen on haastavampaa (hoitavan lääkärin lomat ja poissaolot) ja tuoreiden oireiden seurantakäynnit todennäköisesti lisääntyvät.”

Suomen yleislääketieteen yhdistys - SYLY ry

Koronapandemia yhdessä katastrofaalisen muutoksen kanssa voi syöstä koko hyvinvointivaltiomme kruununjalokiven ennennäkemättömään kriisiin. Haluan olla omalta osaltani estämässä, että näin ei tapahdu.

Iisalmessa 7.1.2022 Arttu Pöyhönen