• UEF EMBA-johtamiskoulutuksen Strateginen ajattelu ja johtaminen -jakson oppimispäiväkirja 1/2018
  • Työ ja Terveys ry:n blogiin kirjoitukseni 10/2017
  • 2021 Kuntavaalien vaalikonevastaukseni

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/39/ehdokkaat/14636?lang=fi-FI


Ajatuksiani muista politiikan tärkeistä teemoista:

TYÖ

Ajauduin työterveyshuoltoon hiukan sattumaltakin, mutta yllätyksekseni koin, että työ on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää ja monet ongelmat tuossa ovat myös varsin ei-lääketieteellisiä. Työnantaja-työntekijä-kahtiajakoa tulee tulevaisuudessa hälventää maamme kilpailukyvyn nostamiseksi, osin tämä varmasti vaatii ay-liikkeen vaikutuksen hillitsemistä ja paikallisen sopimisen nostamista. Digitalisaatio ja automatisaatio muuttaa työn tekemisen kenttää seuraavien vuosikymmenien aikana ennen näkemättömällä nopeudella. Työn tekeminen ja työsuhteet pirstoutuvat. Sosiaaliturvajärjestelmää täytyy uudistaa. Onko perustulo tuohon ratkaisu?

TERVEYS

Lähdin politiikkaan 2017 kuntavaalien alla, koska koin turhautumista sote-valmisteluun. Tuolloin ihmettelin esim. riskikapitaation puuttumista, mikä sitten lanseerattiinkin keväällä 2018. Olen Bernsteinilainen pikemminkin kehitykseen kuin vallankumoukseen vannoja. Mahtavaa terveydenhuoltoamme voidaan parantaa järjestämisvastuuta laajentamalla, millä uskon olevan myös vaikutusta perusterveydenhuollon tilanteeseen. Näkisin että tämä on järkevintä järjestää sairaanhoitopiirien muodostamien operatiivisten alueiden (perusterveydenhuolto-erikoissairaanhoito-integraatio) ja ERVA-alueiden muodostamien strategisten alueiden kautta (rahoitusohjaus ja erikoissairaanhoidon järjestäminen?). Terveydenhuollon markkinan ja maamme maantieteelliset erityispiirteet huomioiden en usko markkinamallin lisäarvoon.Yksityisten palveluntuottajien asema on mielestäni palvelusetelien ja täysulkoistusten muodossa huomioitava. Jotensakin tämän kaltainen oli ennakko-oletukseni jo aiemmin ja käytyäni eMBA ohjelman, ei se ole muuksi muuttunut. Uskon kuitenkin markkinatalouteen muutoin yhteiskuntaa parantavana voimana ja siksi valitsin puolueekseni Kokoomuksen.

TULEVAISUUS

Erityisesti olen huolissani syntyvyyden laskusta, tämän mukanaan tuovasta hoiva- ja kestävyysvajeesta. Miten oman sukupolveni eli milleniaalien keskuudessa perhe-elämän arvostusta saadaan parannettua yksilön vapautta ja hedonismia uhkuvassa yhteiskunnassa? Sen sijaan, että pyritään absoluuttiseen tasa-arvoon ja pallottelemaan yhtä kuukautta äidiltä isälle, tekisin jotain aivan muuta. Äiti on lapsen ensisijainen huoltaja jo aivan fysiologisista syistä (huom. esim. imetyssuositukset!). Ranskassa kotitaloudella on yhteinen verotus ja lapset vähentävät veroastetta. Näkisin, että tämänkaltainen ratkaisu kannustaisi erityisesti korkeasti koulutettuja lapsien saamiseen ja muuttaisi yhteiskuntaamme yksilökeskeisestä perhekeskeisemmäksi. Samalla tämä toisi perheille järjestelyissä valinnanvapautta.

TURVALLISUUS

Reservinupseerina tunnen puolustuksemme suorituskyvyn ja tuon tarpeet kohtalaisesti. Oma uskottava puolustus on kaiken lähtökohta ja esim. HX-hanke on toteutettava hävittäjien lukumäärästä tinkimättä, koska nykypäivän taistelukentällä ilmaherruus on elintärkeää. Näen sotilaallisen liittoutumisen konkreettisena vaihtoehtona muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa, kun samaan aikaan maanpuolustustahto on laskenut. Sisäistä turvallisuutta on vaalittava ja näin ollen maahantulolle täytyy olla selvät työperäiset tai humanitaariset syyt. Ympäristöturvallisuus on myös tärkeää, jotta puhdas luontomme toimii jatkossakin kilpailuetunamme globaaleilla markkinoilla.